Vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark

För ett par år sedan sammanställde Kulturen i Lund tillsammans med Mellanrum ett kunskapsunderlag för byggnadsminnet Ramlösa brunn för länsstyrelsen. Under 2019-2021 gick Mellanrum vidare med att ta fram en Vård – och utvecklingsplan för den över 300-åriga brunnsparken åt Helsingborgs stad. Planen antogs av Stadsbyggnadsnämnden 2022 vilket innebär att de föreslagna åtgärderna nu kan förverkligas i etapper.