Tillsammans med Kulturen i Lund utför Mellanrum Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar. Kyrkogårdens kulturvärden analyseras och värderas, och utifrån detta ges riktlinjer för vård och underhåll. DIVE-analysen utgår från vad dagens landskap berättar om miljöns ursprung, utveckling och karaktär.  Samtliga kyrkogårdar i Sverige ska omfattas av en VoU-plan. I arbetet använder oss av Bambi, ett digitalt verktyg som utvecklats av Lunds stift.

Fd Graninge stiftsgård, med vidunderlig utsikt mot skärgården byggs nu om till vård- och seniorboende med 190 lägenheter. Alla nya byggnader underordnar sig det kuperade naturlandskapet och den pampiga villan från 1900-talets början. Beställare är Backastad AB. Mellanrum vidareutvecklar planen och projekterar landskapet.

Höörs församling har givit Mellanrum i uppdrag att utforma en kransgård som skyddar blomsterutsmyckningar mot rådjuren. Kransgården får en cirkulär, upphöjd gräsyta med en stödmur av granit och ovanpå denna ett utsmyckat stålstaket. På detta sätt mildras intrycket av skyddshöjden på 190 cm samtidigt som blomsterkransarna får en upphöjd och värdig plats på Klockarebackens kyrkogård. Anläggningen projekteras och uppförs under hösten 2016.

I den lilla byn Hammelev utanför Grenå skapar landskapsarkitekt Christer Göransson och konstnär Anne Maria Udsen en ny samlingspunkt med skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul”. Det är stålindustrin HSM som förärar byn detta minnesmärke på platsen där den smedja låg som låg till grund för det som nu blivit Grenås största företag. Torget med skulpturerna uppförs under sommaren 2016.

En askgravlund kommer att anläggas på Örkelljunga kyrkogård. Mellanrum fick uppdraget att gestalta och projektera lunden. I askgravlunden gravsätts askan och en namnskylt sätts upp. Utsmyckningar och planteringar är gemensamma, men utrymme finns för att smycka med blommor eller ljus vid namskylten. Här kan anhöriga minnas i en rofylld grön miljö som även smyckas med en vattenkälla. Askgravlunden anläggs under sommaren 2016.

Mellanrum har fått i uppdrag att utföra en landskapsbildsanalys för arkitekturparken Kivik Art Centre. Vi hjälper även till med illustrationer för sommarens begivenhet i parken;  “Nine Towers” ritat av minimalisten Sol Lewitt.

Inom kort introduceras en helt ny typ av hundlekredskap under namnet WOW Dog Playground. Mellanrum står för designen och kommer att sätta den i serieproduktion. Men redan från juni 2014 står en prototyp färdig i HUNDALANDET vid Vårdhundskolan i Brösarp. Att bygga en WOW Dog Playground är det självklara steget för att möta hundintresset i kommunerna. Om ni är intresserade; gå in på www.wowdogplayground.com efter den 1 juni och läs mera!

Den nya rondellen får sin utsmyckning av Mellanrum

Under sommaren 2014 anlades utsmyckningen. Rondellen hämtar i sina planteringar inspiration från Simrishamns läge vid havet samt, i sin struktur, från det industriområde den är belägen i. Strandråg och krypande enar ger silvrig färg och kontrasterande former åt ytorna som bildas mellan strikta stråk av betong. Kompakta havtornsbuskar och fluffiga fjärilsbuskar ger ytterligare reliefverkan.

“HUNDALANDET”, en hundlekplats som främjar aktivitet för både hundar, vuxna och barn har ritats av Mellanrum vid Vårdhundskolan i Brösarp.

Lekplatsen utrustas med tunnlar, broar och andra specialutformade lekredskap. Allt utformas i nära samarbete med hundexpertis. Lekredskapen kommer att sättas i produktion under namnet WOW Dog Playground och finnas tillgängliga för beställning.  “HUNDALANDET” invigs i juni 2014.