Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar

Tillsammans med Kulturen i Lund utför Mellanrum Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar. Kyrkogårdens kulturvärden analyseras och värderas, och utifrån detta ges riktlinjer för vård och underhåll. DIVE-analysen utgår från vad dagens landskap berättar om miljöns ursprung, utveckling och karaktär.  Samtliga kyrkogårdar i Sverige ska omfattas av en VoU-plan. I arbetet använder oss av Bambi, ett digitalt verktyg som utvecklats av Lunds stift.