Sankt Matteus kyrka i Malmö

Församlingen har behov av att utveckla sin verksamhet på kyrkotomten, och har anlitat Mellanrum för att skapa ett förslag och projektera anläggningen. Förslaget omfattar omgärdning och entréer, minnesplats, samtalsrum, uteservering, ceremoniplats, samt belysning. På de kyrkan från 1984 och församlingshuset från 1950-talet är av särskilt kulturhistoriskt värde.