Hundalandet i Brösarp

Uppdrag:

Utformning av lekplats och lekredskap för hundar

Uppdragsgivare:

Svenska vårdhundskolan

Uppdragsår:

2012-2015

Svenska vårdhundskolan i Brösarp har fått en hundlekplats för nöje och nytta med terapeutiska möjligheter. Lekplatsen  har en funktionell och tilltalande design och utformades i helhet och detalj i samarbete mellan vårdhundkolan och Mellanrum.

Genom WOW Dog Playground utvecklar vi  nya hundlekredskap för att möta hundens och hundägarnas behov. Vi vill att hundar och hundägare ska få tillgång till högkvalitativa lekparker med tilltalande design i en stimulerande miljö. De ska i första hand vara till glädje och lek, men även bidra till hälsa och sundhet hos en stor del av befolkningen. Läs mer om detta på Wow Dog Playgrounds hemsida: www.wowdogplayground.com.