Vindkraft vid Högberget

Uppdrag:

Analys av påverkan på landskapsbild och landskapets nyttjandevärden  av planerad vindkraftsetablering vid Högberget i Bergs kommun

Uppdragsgivare:

EON

Uppdragsår:

2011

Plats:

Högberget, Bergs kommun

Som del av miljökonsekvensbeskrivningen för en etablering av upp till 16 st vindkraftverk vid Högberget gjorde Mellanrum en analys av etableringens påverkan på landskapsbilden och landskapets nyttjandevärden.

En vindkraftsetablering påverkar upplevelsen av landskapet både i ett när- trakt- och fjärrperspektivet. För etableringen vid Högberget analyserade Mellanrum visuella aspekter såsom rumslighet, riktningar och siktstråk samt landskapets nyttjandevärde – hur människor använder landskapet för t.ex. friluftsliv, turism och boende.