VINDKRAFT KRING SILJAN

Uppdrag:

Landskapsbedömning för Siljansområdet, med fokus på potentiell påverkan av vindkraft

Uppdragsgivare:

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Uppdragsår:

2009-2010

Plats:

Siljansområdet; Orsa, Mora, Rättvik, Leksand och Älvdalens kommuner

Testrubrik:

Gustaf Adolf Torg

Dialog och nytänkande var viktiga ingredienser i landskapsbedömningen för Siljansområdet som undersökte vindkraftens potentiella påverkan.

Siljansområdet är ett område av riksintresse som i lagen är skyddat med syfte att bevara områdets unika värden. Mellanrums uppgift var att studera vad som är landskapets särdrag för att därefter diskutera hur vindkraft i området skulle påverka upplevelsen av landskapet. Arbetet var mycket dialoginriktat med samrådsmöten och en blogg där illustrationer och andra analyser var viktiga utgångspunkter för diskussion med de boende i området.