Villa i tallskog vid Åhus

Uppdrag:

Landskapsgestaltning kring villa

Uppdragsgivare:

Privat

Uppdragsår:

2006-2007

I dynlandskapet med äldre tallskog smyger sig den långsträckta villan in mellan stammarna och skär igenom den kuperade terrängen. Där träden inte kunnat sparats har naturlandskapets kupering och växtlighet återskapats.  Inga traditionella blomsterplanteringar behöver bevakas utan rådjuren är återkommande och välsedda gäster bland de doftande tallarna utanför glaspartierna.

Tack vare ett starkt gemensamt fokus har varit att låta den stora villan underordna sig det omgivande landskapet. Detta har lyckats genom ett gott samarbete mellan byggherre, arkitekt och landskapsarkitekt. Alla detaljer i markanläggningen bidrar till skogsatmosfären i och omkring byggnaden. Förutom den skogliga atmosfären bidrar konceptet till en lättskött och funktionell utemiljö.