TRÄDGÅRD VITABY

Uppdrag:

Utformning och anläggning av privatträdgård

Uppdragsgivare:

Privat (egen trädgård)

Plats:

Vitaby, Österlen

Landskapsarkitekt Christer Göranssons egen trädgård i Vitaby rymmer flera olika och varierade trädgårdsrum med inspiration från trädgårdshistorien.

Trädgårdsrummen byggs upp av klippta häckar. En portal av klotlönnar möter besökaren och därifrån kommer man in i Solträdgården. Här kontrasterar lavendelruggar och silverbladiga perenner med formklippta växter i ett oregelbundet golv av kalksten. Baksidan rymmer en korsgång av buxbom som kantas av äppelträd och där en damm utgör mittpunkten. Trädgården har bland annat blivit porträtterad i Marie och Björn Hanssons bok ”Perenner”.