STADSMILJÖPROGRAM FÖR KRISTIANSTAD RENÄSSANSSTAD

Uppdrag:

Stadsmiljöprogram med riktlinjer för att utveckla stadens offentliga miljöer

Uppdragsgivare:

Kristianstad kommun

Uppdragsår:

2010-2011

Plats:

Kristianstad

Stadsmiljöprogrammet för Kristianstad renässansstad formulerade riktlinjer för centrala Kristianstads offentliga miljöer.

Syftet med arbetet var att öka skapa en tydlig och förstärkt identitet för Kristianstads renässansstad. Utifrån en inledande analys av stadens geografiska och historiska sammanhang och framtida behov formulerades en vision för stadens utveckling. Riktlinjer om struktur, färgsättning, möblering samt material- och växtval arbetades därefter fram. Projektet utfördes i samarbete med Uulas arkitekter och Scandinavian Light Design Group. Som en förlängning av detta arbete tog Mellanrum fram ett förslag på en ny stadssoffa med renässansinspiration.

Länk till Stadsmiljöprogrammet . (Här finner du även Vindbruksplanen för Kristianstads kommun, utförd av Mellanrum)