S:T NICOLAI KYRKOPLAN

Uppdrag:

Utformning av plats kring
S:t Nicolai kyrka
Förslagsskiss och projektering

Uppdragsgivare:

Simrishamns kommun /
Simrishamns kyrkliga samfällighet

Uppdragsår:

2011-2012

Plats:

Simrishamn

Utformningen av Kyrkoplan vid S:t Nicolai kyrka i centrala Simrishamn lyfter fram historiska spår och skapar en tydligare rumslig struktur. Samtidigt får staden en ny “stadspark”.

Den medeltida muren som en gång löpte kring kyrkan lyfts fram genom markbeläggning och murfragment med integrerade sittplatser av den lokala stentypen ”Hallasten”. En rektangel kantad av arkadklippta lindar skapar en tydligare rumslig struktur mot gatan och torget. Användningen av bundet grus som markmaterial, Eco-yta, säkerställer ett kulturhistoriskt korrekt utseende men förbättrar tillgängligheten för rörelsehindrade. En parterr av klippt idegran smyckar ytan mot Stortorget.