Södertorg Kristianstad

Uppdrag:

Omvandling av f d kasernområde till ett nytt torg i Kristianstad.
Gestaltning, samråd och projektering.

Uppdragsgivare:

Kristanstad kommun

Uppdragsår:

2007

Plats:

Kristianstad

Med gult marktegel, vintergröna träd och vackra granittrappor skapas ett modernt  och flexibelt torg med varm atmosfär i Kristianstad.

Det nya Södertorg är placerat i linje med, och kompletterar, Stora torg och Lilla torg. Den öppna ytan ger flexibilitet och trapporna upp mot byggnaderna i väster har fått en välkomnande avrundning och skulpturala sittplatser samt ger plats för uteserveringar vid fasaderna. Vintergröna järnekar och sparade träd ger avgränsning och lummighet och användningen av gult marktegel och gatsten ansluter väl till Kristianstads tradition och karaktär. Utformningen har gjorts i samspråk med stadens invånare, och tillgänglighetsaspekten har varit en kreativ utmaning i projektet.