“Mindernes hav”

Uppdrag:

Tävlingsförslag

Uppdragsgivare:

Frihedskampens Mindefond/Kirkeministeriet

Uppdragsår:

2016

Tillsammans med konstnär Anne Maria Udsen har Mellanrum gestaltat ett förslag till ett minnesmärke över stupade danska sjömän under andra världskriget. Förslaget  “Mindernes hav” är ett bidrag i en allmän tävling, utlyst av Frihedskampens Mindefond i samarbete med Kirkeministeriet. Platsen är Mindelunden i Ryvangen, Köpenhamn.

 

Vattnet, elden och skeppet är de bärande elementen i förslaget.

Den vattenfyllda rektangeln  förenar tre, tillsynes oförenliga, världar: djupet, vattenytan samt de övre sfärerna, och  är en metafor för historien, nuet och framtiden, eller döden, livet och evigheten.

Elden eller flammorna representerar de som omkommit i djupet. De placeras i vattenytan och flammar mot de övre sfärerna.  De tänds i samband med ceremonier eller vid andra tillfällen och brinner med hjälp av gas.

Skeppet utformas, starkt stiliserad, i diabas, Fören pekar uppåt och aktern övergår till en trappa. Trappan står för uppåtstigande och/eller nedåtstigande och överbryggar de tre världarna; djupet, ytan och de övre sfärerna.

Platsen för kransläggning består av en cirkulär polerad sten av diabas som till hälften skjuter ut i vattnet och, på ett metaforiskt sätt, förenar hav och land. En inskription löper utmed cirkelns ytterkant.

Det nya minnesmärket samspelar och harmonierar med Det store gravfeldt, som är minnesmärket strax intill i Mindelunden, Ryvangen, Köpenhamn.