Konsthallen/länsmuseet i Kristianstad

Uppdrag:

Entré till ny konsthall och länsmuseum. Förslagsskisser och projektering.

Uppdragsgivare:

Kristianstads kommun

Uppdragsår:

2001

Plats:

Kristianstad

Stråk av platsgjuten betong löper genom ett mönster av gatsten och oregelbundna stenhällar på gården framför konsthall och museum.

Utformningen av entrébyggnaden av glas till den nya konsthallen innebar ett möte mellan modern och äldre arkitektur, något som även återspeglas i Mellanrums utformning av utemiljön. Gångstråken av platsgjuten betong har en modern karaktär och bildar en effektfull kontrast till den traditionella gatstenen och granitplattorna. Ett öppet och enkelt utformat rum ger välbehövlig rymd kring byggnader och statyer.