Kiviks kapell

Uppdrag:

Utformning av meditationsplats vid Kiviks kapell

Uppdragsgivare:

Kiviks församling

Uppdragsår:

2011

Plats:

Kivik

Meditationsplatsen vid Kiviks kapell är utformad som en cirkel formad mur av granitstenar, omgiven av tallskog med utsikt mot Hanöbukten.

Platsen används till meditation och samtal, i grupp eller i enskildhet. Det vackra landskapet införlivas i platsen genom att cirkeln öppnar sig åt öster, väster, norr och söder. Den bildar samtidigt ett rum som samlar sig mot mitten. Ett golv av stenmosaik av konstnär Anne Maria Udsen är planerat. Länk till Kiviks kapell.