HELIGA HJÄRTAS KLOSTER

Uppdrag:

Utformning av klosterträdgården vid Heliga hjärtas kloster. Förslagsskisser och projektering.

Uppdragsgivare:

Birgittasystrarna O.S.B. i Vadstena

Uppdragsår:

1998

Plats:

Borghamn

 

 

På Ombergs sluttning ligger klostret med klassiska slutna korsgångsträdgårdar, rosenträdgårdar och köksträdgårdar omgivna av utemiljöer som vänder sig mot den öppna östgötaslätten.

Mariadöttrarnas klosterliv sker i avskildhet och ro, något man kan t ex finna i korsgångsträdgården som är planterad med en mångfald av exotiska växter kring en central brunn. Klostrets trädgårdar inkluderar även fruktträdgård, köksträdgård samt en rosenträdgrård vid gästhuset. Avgränsningen mot det öppna landskapet utformades som ett enkelt dike eller kanal, omgärdat av kalksten från trakten. Singelytan innanför planterades med buskrosor och Sedum. Mellanrum stod för idéskisser, gestaltningsförslag och projektering av anläggningarna. Länk till Mariadöttrarna.