Härlövs backar

Uppdrag:

Omvandling av deponi till stadsnära rekreativ park. Förslagsskisser och projektering

Uppdragsgivare:

C4 Teknik, Kristianstad kommun

Uppdragsår:

2005-2006

Plats:

Kristianstad

I utformningen av Härlövs backar och Tivoli ängar kombineras kraven på sluttäckning av ett deponiområde med möjligheten att skapa ett upplevelserikt rekreationsområde ett stenkast från Kristianstads centrum

Sluttäckningen av deponiområdet ställer krav på speciella lutningsförhållanden och att deponin täcks med ett antal jordlager. Genom studier av olika topografiska möjligheter och vegetationsprinciper i modell och fotomontage valdes ett ondulerande landskap med konvexa kullar med konkava urskålningar som både uppfyller de tekniska kraven och skapar ett upplevelserikt landskap för besökare. De olika delarna rymmer många olika aktiviteter, såsom pulkabackar, raviner, mountainbikebana, hundträning, isbana och skatepark. Den magra jorden ger förutsättning för en vegetation av typen ljunghed med inslag av enbuskar, rosor, ginst och hagtorn.