Ekostaden Augustenborg

Uppdrag:

Nyskapande öppet dagvattenssytem och objektdesign i kvarteret Arla, Augustenborg. Gestaltning och projektering.

Uppdragsgivare:

VA-verket i Malmö, Malmö kommunala bostäder

Uppdragsår:

2000

Plats:

Augustenborg, Malmö

Augustenborg är ett bostadsområde från 50-talet som med Mellanrums hjälp förädlats med nyskapande ekologiska lösningar och öppna dagvattensystem, Arkitekturmuseet ser det som ett av 00-talets 15 mest intressanta arkitekturprojekt!

Mellanrum har skapat utemiljöer i Augustenborg i Malmö med nyskapande lösningar för öppen dagvattenhantering. Vackert utformade kanaler, dammar, våtmarker och rännor ger miljövinster samtidigt som det skapar spännande miljöer för de boende. Utformningen anpassades till 50-talets formspråk och material i användningen av kalksten och betong. Mellanrum utformade flera olika lösningar för dagvattenrännor i samarbete med Morten Ovesen och IET som togs i produktion av S:t Eriks. En av rännorna, Lökrännan, blev tilldelad priset ”Utmärkt svensk form” och projektet har ställts ut på Arkitekturmuseet i Stockholm i en återblick på 00-talets mest intressanta arkitektur. Länk till Arkitekturmuseet.