Deponi LSR

Uppdrag:

Omvandling av avslutad deponi

Uppdragsgivare:

LSR Deponi och återvinningsanläggning

Uppdragsår:

2010-2011

Plats:

Landskrona

Deponin i Landskrona är inte tillgänglig för allmänheten med med ett grönt reliefmönster kan den ändå bli en tillgång för omgivningarna.

Mönstret skapas genom ett rutnät av diken eller vallar som följer höjdkurvorna. Innehållet utgörs av betesmark, slåtteryta eller energiskog, eller en kombination av dessa. Med en kontinuerlig avverkning av en fjärdeldel av energiskogen vart fjärde år så uppstår ett spännande mönster utifrån rutornas varierande höjd. Nordost om deponin skapas av massorna en naturlik park formad som en ravin som är tillgänglig för allmänheten. Genom innehåll av betongrester i massorna blir jorden kalkrik och växter som tål en kalkrik miljö, såsom hagtorn, hägg, pimpinellros och tibast, har därför valts till denna del. Vi samarbetade bl a med VA Teknik och Vattenvård AB.