Askgravlund i Örkelljunga

Uppdrag:

Utformning av askgravlund

Uppdragsgivare:

Örkelljunga församling

Uppdragsår:

2015-2016

I en skuggig lund öppnar sig en glänta med en cirkelformad upphöjd gräsyta som fungerar som jordningsyta. På granitmuren, som bryts av en källa med porlande vatten, placeras  namnbrickorna av mässing.

Cirkelns kretsande lagbundenhet bryts av källans förlösande kraft. Man kan sitta på gedigna bänkar av ekträ i skuggan av klot-ekar och minnas sin anhörige, till ljudet av vattnets porl och omgiven av en lummig grönska. Växtligheten är vald för att ge intressanta upplevelser året runt, och allt omgärdas av en mörkgrön idegranshäck, kvadratisk till formen, liksom övriga kvarter på kyrkogården. Lunden öppnar sig dock mot de mest använda gångstråken och inbjuder till en stunds vila och kontemplation vid källan.