Allétorget Hyllie

 

Uppdrag:

Parallellt skissuppdrag för utformning av nytt stadsdelstorg

Uppdragsgivare:

Malmö stad

Uppdragsår:

2011

Plats:

Hyllie, Malmö

Med skulpturen ”Buddy” som ett centralt element visar Mellanrums förslag för Allétorget hur den nya stadsdelen Hyllie kan få ett identitetsstarkt torg som bjuder in till aktiviteter och upplevelser.

Vårt förslag tog utgångspunkt i åkerholmen som ett samlande objekt och en oas för växter och djur i åkerlandskapet. Vår ”åkerholme” blev till en stor skulptur som fungerar som en grön samlingspunkt för människor på torget. Böjda stålrör formade som blad bygger upp knoppformen som tillsammans med färgat glas och klätterväxter skapar vackra ljus- och skuggspel både dag- och nattetid. I skulpturen hänger gungor som bjuder in till aktivitet och samtal mellan människor. Torgets golv byggs upp av ”lerkakor” av platsgjuten betong i ett sprickmönster som också ger form åt sittplatser och planteringsytor med prydnadsgräs. Malmö stad valde att gå vidare med Whites förslag på utformning.