Ramlösa brunnspark

Det är svårt att föreställa sig en plats med samma rika kultur- och naturhistoria som Ramlösa brunnspark. Till källorna i den dramatiska ravinen och till de lummiga promenadparkerna lockades under nästan 300 år fattiga och lytta, allmoge och medelklass, högreståndspersoner, kungligheter, väckelsepredikanter samt jetset från europa. Den alkaliska källans vatten transporteras idag till världens alla hörn.

Att utarbeta en vård- och utvecklingsplan för brunnsparken är ett ansvarsfullt och inspirerande uppdrag. Att bevara brunnsparken som ett byggnadsminne och samtidigt utveckla dess potential som besöksmål i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, kräver respekt och förståelse för historien, för natur- och kulturvärdena, för besökarnas förväntningar, för de boende i brunnsvillorna och för förvaltningen av parken. Rapporterna har tagits fram av Mellanrum i samarbete med Helsingborgs Kommun, Länsstyrelsen Skåne, God bostad kulturmiljökonsult samt Kulturen i Lund. Läs Vård- och utvecklingsplanen i sin helhet här: https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2019/09/vard-och-utvecklingsplan-ramlosa-brunnspark-2022-sbf.pdf

Västra rondellen i Simrishamn

Mötet med Simrishamn från Malmöhållet sker i Västra rondellen i Simrishamn, och här får vägfarande en påminnelse om att småstaden vid havet väntar runt hörnet.

Motivet i rondellen är en tät sammanflätning av å ena sidan stranden och havet, symboliserat av en sanddyn med strandråg och andra växter man finner bland dyner och å andra sidan den pittoreska stenstaden, symboliserat av en gatstensbeläggning med prydliga lavendelrundlar. Den vindlande sammanflätningen associerar både till den levande kusten och till den livfulla staden. Precis som på stranden ändrar sanddynen form  i takt med att vinden flyttar sandkornen millimeter för millimeter åt olika håll. Årstiderna accentueras med hjälp av växtligheten och i november är det tidlösans tur att lysa upp i höstmärkret!

Här kan du se en film från platsen!

S:T OLOFS TORG

Silvriga perenner möter rostiga detaljer på det nya S:t Olofs torg. Den cirkulära gräsytan fungerar som en samlingsplats på detta gröna torg.

Den formstarka gräsytan, inramad av träd och gångar, är central i gestaltningen av S:t Olofs torg. Mot vägen planterades torktåliga perenner i silvriga färger såsom malört och lavendel. Bland dessa står ett antal halvmåneformade stålskulpturer i rostigt järn. Torget rymmer också en lekplats och som markbeläggning används en ny form av grusbeläggning som ökar framkomligheten för rörelsehindrade.

Ekostaden Augustenborg

Augustenborg är ett bostadsområde från 50-talet som med Mellanrums hjälp förädlats med nyskapande ekologiska lösningar och öppna dagvattensystem, Arkitekturmuseet ser det som ett av 00-talets 15 mest intressanta arkitekturprojekt!

Mellanrum har skapat utemiljöer i Augustenborg i Malmö med nyskapande lösningar för öppen dagvattenhantering. Vackert utformade kanaler, dammar, våtmarker och rännor ger miljövinster samtidigt som det skapar spännande miljöer för de boende. Utformningen anpassades till 50-talets formspråk och material i användningen av kalksten och betong. Mellanrum utformade flera olika lösningar för dagvattenrännor i samarbete med Morten Ovesen och IET som togs i produktion av S:t Eriks. En av rännorna, Lökrännan, blev tilldelad priset ”Utmärkt svensk form” och projektet har ställts ut på Arkitekturmuseet i Stockholm i en återblick på 00-talets mest intressanta arkitektur. Länk till Arkitekturmuseet.

ÖSTERLENS MUSEUM

Som en del i firandet av Linnés jubileumsår 2007 anlades en publik trädgård vid Österlens museum med skulpturala blomsterformationer.

Den ovala grusytan kantas av planteringsytor med frodiga perenner, de flesta av dem med en intressant och lång kulturhistoria. I gränsen mellan grus och planteringsyta ligger tre stora skulpturalt utformade blomsterformationer som fylls med lysande gula, röda respektive blå sommarblommor. Historiska föremål som en ”Byasten” och ett kalkstensbord kompletterar anläggningen. Via länken till Österlens museum kan du se filmen från invigningen.