S:T OLOFS TORG

Silvriga perenner möter rostiga detaljer på det nya S:t Olofs torg. Den cirkulära gräsytan fungerar som en samlingsplats på detta gröna torg.

Den formstarka gräsytan, inramad av träd och gångar, är central i gestaltningen av S:t Olofs torg. Mot vägen planterades torktåliga perenner i silvriga färger såsom malört och lavendel. Bland dessa står ett antal halvmåneformade stålskulpturer i rostigt järn. Torget rymmer också en lekplats och som markbeläggning används en ny form av grusbeläggning som ökar framkomligheten för rörelsehindrade.

Ekostaden Augustenborg

Augustenborg är ett bostadsområde från 50-talet som med Mellanrums hjälp förädlats med nyskapande ekologiska lösningar och öppna dagvattensystem, Arkitekturmuseet ser det som ett av 00-talets 15 mest intressanta arkitekturprojekt!

Mellanrum har skapat utemiljöer i Augustenborg i Malmö med nyskapande lösningar för öppen dagvattenhantering. Vackert utformade kanaler, dammar, våtmarker och rännor ger miljövinster samtidigt som det skapar spännande miljöer för de boende. Utformningen anpassades till 50-talets formspråk och material i användningen av kalksten och betong. Mellanrum utformade flera olika lösningar för dagvattenrännor i samarbete med Morten Ovesen och IET som togs i produktion av S:t Eriks. En av rännorna, Lökrännan, blev tilldelad priset ”Utmärkt svensk form” och projektet har ställts ut på Arkitekturmuseet i Stockholm i en återblick på 00-talets mest intressanta arkitektur. Länk till Arkitekturmuseet.

ÖSTERLENS MUSEUM

Som en del i firandet av Linnés jubileumsår 2007 anlades en publik trädgård vid Österlens museum med skulpturala blomsterformationer.

Den ovala grusytan kantas av planteringsytor med frodiga perenner, de flesta av dem med en intressant och lång kulturhistoria. I gränsen mellan grus och planteringsyta ligger tre stora skulpturalt utformade blomsterformationer som fylls med lysande gula, röda respektive blå sommarblommor. Historiska föremål som en ”Byasten” och ett kalkstensbord kompletterar anläggningen. Via länken till Österlens museum kan du se filmen från invigningen.