Västra rondellen i Simrishamn

Mötet med Simrishamn från Malmöhållet sker i Västra rondellen i Simrishamn, och här får vägfarande en påminnelse om att småstaden vid havet väntar runt hörnet.

Motivet i rondellen är en tät sammanflätning av å ena sidan stranden och havet, symboliserat av en sanddyn med strandråg och andra växter man finner bland dyner och å andra sidan den pittoreska stenstaden, symboliserat av en gatstensbeläggning med prydliga lavendelrundlar. Den vindlande sammanflätningen associerar både till den levande kusten och till den livfulla staden. Precis som på stranden ändrar sanddynen form  i takt med att vinden flyttar sandkornen millimeter för millimeter åt olika håll. Årstiderna accentueras med hjälp av växtligheten och i november är det tidlösans tur att lysa upp i höstmärkret!

Här kan du se en film från platsen!

Skulptur och torg i Grenå

 

Skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul” är en flock nya medborgare i Hammelev, dock med solida rötter i byns historia. Här låg nämligen en gång bysmedjan där stålindustrin HSM, numera Grenås största företag, har sitt ursprung. 

Platsen ligger i byns centrum och i landskapets lågpunkt. Här finns nu ett nytt samlande torg invid församlingshus, idrottsförening och lekplats. Amboltaurusfigurerna, konstruerade av rostfritt stål och cortenstål i en skön förening,  frigör sig från historiens glömska, stiger ned från sina ekträfundament och samlar sig kring vattenhålet. Verket är en jubileumsgåva från HSM:s grundare och direktör, Esben Möller, till hembyn. Verket är gestaltat av Christer Göransson, Mellanrum, samt Anne Maria Udsen (www.annemariaudsen.com).

S:T OLOFS TORG

Silvriga perenner möter rostiga detaljer på det nya S:t Olofs torg. Den cirkulära gräsytan fungerar som en samlingsplats på detta gröna torg.

Den formstarka gräsytan, inramad av träd och gångar, är central i gestaltningen av S:t Olofs torg. Mot vägen planterades torktåliga perenner i silvriga färger såsom malört och lavendel. Bland dessa står ett antal halvmåneformade stålskulpturer i rostigt järn. Torget rymmer också en lekplats och som markbeläggning används en ny form av grusbeläggning som ökar framkomligheten för rörelsehindrade.

Södertorg Kristianstad

Med gult marktegel, vintergröna träd och vackra granittrappor skapas ett modernt  och flexibelt torg med varm atmosfär i Kristianstad.

Det nya Södertorg är placerat i linje med, och kompletterar, Stora torg och Lilla torg. Den öppna ytan ger flexibilitet och trapporna upp mot byggnaderna i väster har fått en välkomnande avrundning och skulpturala sittplatser samt ger plats för uteserveringar vid fasaderna. Vintergröna järnekar och sparade träd ger avgränsning och lummighet och användningen av gult marktegel och gatsten ansluter väl till Kristianstads tradition och karaktär. Utformningen har gjorts i samspråk med stadens invånare, och tillgänglighetsaspekten har varit en kreativ utmaning i projektet.

Allétorget Hyllie

Med skulpturen ”Buddy” som ett centralt element visar Mellanrums förslag för Allétorget hur den nya stadsdelen Hyllie kan få ett identitetsstarkt torg som bjuder in till aktiviteter och upplevelser.

Vårt förslag tog utgångspunkt i åkerholmen som ett samlande objekt och en oas för växter och djur i åkerlandskapet. Vår ”åkerholme” blev till en stor skulptur som fungerar som en grön samlingspunkt för människor på torget. Böjda stålrör formade som blad bygger upp knoppformen som tillsammans med färgat glas och klätterväxter skapar vackra ljus- och skuggspel både dag- och nattetid. I skulpturen hänger gungor som bjuder in till aktivitet och samtal mellan människor. Torgets golv byggs upp av ”lerkakor” av platsgjuten betong i ett sprickmönster som också ger form åt sittplatser och planteringsytor med prydnadsgräs. Malmö stad valde att gå vidare med Whites förslag på utformning.

Hälsostaden

Med inspiration från Rönne ås meanderslingor formas ett vindlande stråk som binder samman Hälsostadens byggnader

Markbeläggningen läggs i ett intressant mönster där öar med vegetation och magnifika ekar mjukar upp intrycket. Bilar leds längs den mörkare färgade beläggningen. Entrén till sjukhuset markeras med ett skulpturalt skärmtak och mot brofästet formas en trappa som erbjuder sittplatser med vattenutsikt. Projektet har genomförts i samarbete med Uulas arkitekter.

Konsthallen/länsmuseet i Kristianstad

Stråk av platsgjuten betong löper genom ett mönster av gatsten och oregelbundna stenhällar på gården framför konsthall och museum.

Utformningen av entrébyggnaden av glas till den nya konsthallen innebar ett möte mellan modern och äldre arkitektur, något som även återspeglas i Mellanrums utformning av utemiljön. Gångstråken av platsgjuten betong har en modern karaktär och bildar en effektfull kontrast till den traditionella gatstenen och granitplattorna. Ett öppet och enkelt utformat rum ger välbehövlig rymd kring byggnader och statyer.

HAGARONDELLEN, SKANÖR

Den förnyade Hagarondellen vid Skanörs ljung, bildar med sin krans av lindar en elegant entré till både Skanör och Falsterbo.

Ringen av 29 stycken arkadklippta lindar är en replik på de formklippta lindarna på Skanörs gamla stadsgator. Rondellen är formad som en skål där lindarna, med effektfull belysning nattetid, bildar en stilfull entré till ”Näset”. Inuti kransen är vår- och höstlökar planterade och sektioner av klippta häckar utgör övergång till tallskogen runtom rondellen.