Ramlösa brunnspark

Det är svårt att föreställa sig en plats med samma rika kultur- och naturhistoria som Ramlösa brunnspark. Till källorna i den dramatiska ravinen och till de lummiga promenadparkerna lockades under nästan 300 år fattiga och lytta, allmoge och medelklass, högreståndspersoner, kungligheter, väckelsepredikanter samt jetset från europa. Den alkaliska källans vatten transporteras idag till världens alla hörn.

Att utarbeta en vård- och utvecklingsplan för brunnsparken är ett ansvarsfullt och inspirerande uppdrag. Att bevara brunnsparken som ett byggnadsminne och samtidigt utveckla dess potential som besöksmål i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, kräver respekt och förståelse för historien, för natur- och kulturvärdena, för besökarnas förväntningar, för de boende i brunnsvillorna och för förvaltningen av parken. Rapporterna har tagits fram av Mellanrum i samarbete med Helsingborgs Kommun, Länsstyrelsen Skåne, God bostad kulturmiljökonsult samt Kulturen i Lund. Läs Vård- och utvecklingsplanen i sin helhet här: https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2019/09/vard-och-utvecklingsplan-ramlosa-brunnspark-2022-sbf.pdf

Ängavallen Vellinge

Familjen Nordströms Ängavallen producerar och serverar ekologisk mat enlgt devisen “Från jord till bord” i ett vackert landskap med parker och trädgårdar med engelsk touch. Picknickparken belönades med kommunens Stadsbildspris 2004!

1800-talets byggnader och park har förnyats och kompletterades med en rad nya parker och trädgårdar. Ängen fylls av stora cirklar i klippt bok, vari det odlas grönsaker och serveras mat från gården. Örtagårdens geometriska kvarter är fyllda med allehanda örter och genomkorsars av en smal vattenränna och dammar. På torget serveras måltider under ett krontak av silverpäron. I “grisahaven” råder en intim stämning där porlet från vattenspelet anger tonen. Gårdens djur kan beskådas utanför trädgårdarnas lummiga rum. Gårdens mat, djurhållning och trädgårdar är mångfalt prisbelönade. Arkitekt Anders Regnér har utformat alla tegelbyggnader och landskapsarkitekt Gareth Lewis har ritat delar av örtagården. Länk till Ängavallen.

TRÄDGÅRD VITABY

Landskapsarkitekt Christer Göranssons egen trädgård i Vitaby rymmer flera olika och varierade trädgårdsrum med inspiration från trädgårdshistorien.

Trädgårdsrummen byggs upp av klippta häckar. En portal av klotlönnar möter besökaren och därifrån kommer man in i Solträdgården. Här kontrasterar lavendelruggar och silverbladiga perenner med formklippta växter i ett oregelbundet golv av kalksten. Baksidan rymmer en korsgång av buxbom som kantas av äppelträd och där en damm utgör mittpunkten. Trädgården har bland annat blivit porträtterad i Marie och Björn Hanssons bok ”Perenner”.

VILLATRÄDGÅRD KIVIK

I gestaltningsförslaget för trädgården möter 20-talets klassicistiska trädgårdsideal tomtens topografi och natur i en arkitektonisk helhet.

Tomten, med huset från 20-talet och en topografiskt varierad tomt med en bäck gav förutsättningarna för en trädgårdsanläggning där strikt klassicistisk form och natur möttes. Runtom huset anlades en terrass vars form förstärktes av kubklippta idegranar. En central gräsyta med vindlande kanter omges av ett lummigt buskage som gömmer spännande vattensamlingar, intressanta växter och rofyllda sittplatser.

Villa i tallskog vid Åhus

I dynlandskapet med äldre tallskog smyger sig den långsträckta villan in mellan stammarna och skär igenom den kuperade terrängen. Där träden inte kunnat sparats har naturlandskapets kupering och växtlighet återskapats.  Inga traditionella blomsterplanteringar behöver bevakas utan rådjuren är återkommande och välsedda gäster bland de doftande tallarna utanför glaspartierna.

Tack vare ett starkt gemensamt fokus har varit att låta den stora villan underordna sig det omgivande landskapet. Detta har lyckats genom ett gott samarbete mellan byggherre, arkitekt och landskapsarkitekt. Alla detaljer i markanläggningen bidrar till skogsatmosfären i och omkring byggnaden. Förutom den skogliga atmosfären bidrar konceptet till en lättskött och funktionell utemiljö.

ÖSTERLENS MUSEUM

Som en del i firandet av Linnés jubileumsår 2007 anlades en publik trädgård vid Österlens museum med skulpturala blomsterformationer.

Den ovala grusytan kantas av planteringsytor med frodiga perenner, de flesta av dem med en intressant och lång kulturhistoria. I gränsen mellan grus och planteringsyta ligger tre stora skulpturalt utformade blomsterformationer som fylls med lysande gula, röda respektive blå sommarblommor. Historiska föremål som en ”Byasten” och ett kalkstensbord kompletterar anläggningen. Via länken till Österlens museum kan du se filmen från invigningen.