S:T OLOFS TORG

Silvriga perenner möter rostiga detaljer på det nya S:t Olofs torg. Den cirkulära gräsytan fungerar som en samlingsplats på detta gröna torg.

Den formstarka gräsytan, inramad av träd och gångar, är central i gestaltningen av S:t Olofs torg. Mot vägen planterades torktåliga perenner i silvriga färger såsom malört och lavendel. Bland dessa står ett antal halvmåneformade stålskulpturer i rostigt järn. Torget rymmer också en lekplats och som markbeläggning används en ny form av grusbeläggning som ökar framkomligheten för rörelsehindrade.

Ängavallen Vellinge

Familjen Nordströms Ängavallen producerar och serverar ekologisk mat enlgt devisen “Från jord till bord” i ett vackert landskap med parker och trädgårdar med engelsk touch. Picknickparken belönades med kommunens Stadsbildspris 2004!

1800-talets byggnader och park har förnyats och kompletterades med en rad nya parker och trädgårdar. Ängen fylls av stora cirklar i klippt bok, vari det odlas grönsaker och serveras mat från gården. Örtagårdens geometriska kvarter är fyllda med allehanda örter och genomkorsars av en smal vattenränna och dammar. På torget serveras måltider under ett krontak av silverpäron. I “grisahaven” råder en intim stämning där porlet från vattenspelet anger tonen. Gårdens djur kan beskådas utanför trädgårdarnas lummiga rum. Gårdens mat, djurhållning och trädgårdar är mångfalt prisbelönade. Arkitekt Anders Regnér har utformat alla tegelbyggnader och landskapsarkitekt Gareth Lewis har ritat delar av örtagården. Länk till Ängavallen.

TRÄDGÅRD VITABY

Landskapsarkitekt Christer Göranssons egen trädgård i Vitaby rymmer flera olika och varierade trädgårdsrum med inspiration från trädgårdshistorien.

Trädgårdsrummen byggs upp av klippta häckar. En portal av klotlönnar möter besökaren och därifrån kommer man in i Solträdgården. Här kontrasterar lavendelruggar och silverbladiga perenner med formklippta växter i ett oregelbundet golv av kalksten. Baksidan rymmer en korsgång av buxbom som kantas av äppelträd och där en damm utgör mittpunkten. Trädgården har bland annat blivit porträtterad i Marie och Björn Hanssons bok ”Perenner”.

VILLATRÄDGÅRD KIVIK

I gestaltningsförslaget för trädgården möter 20-talets klassicistiska trädgårdsideal tomtens topografi och natur i en arkitektonisk helhet.

Tomten, med huset från 20-talet och en topografiskt varierad tomt med en bäck gav förutsättningarna för en trädgårdsanläggning där strikt klassicistisk form och natur möttes. Runtom huset anlades en terrass vars form förstärktes av kubklippta idegranar. En central gräsyta med vindlande kanter omges av ett lummigt buskage som gömmer spännande vattensamlingar, intressanta växter och rofyllda sittplatser.

Härlövs backar

I utformningen av Härlövs backar och Tivoli ängar kombineras kraven på sluttäckning av ett deponiområde med möjligheten att skapa ett upplevelserikt rekreationsområde ett stenkast från Kristianstads centrum

Sluttäckningen av deponiområdet ställer krav på speciella lutningsförhållanden och att deponin täcks med ett antal jordlager. Genom studier av olika topografiska möjligheter och vegetationsprinciper i modell och fotomontage valdes ett ondulerande landskap med konvexa kullar med konkava urskålningar som både uppfyller de tekniska kraven och skapar ett upplevelserikt landskap för besökare. De olika delarna rymmer många olika aktiviteter, såsom pulkabackar, raviner, mountainbikebana, hundträning, isbana och skatepark. Den magra jorden ger förutsättning för en vegetation av typen ljunghed med inslag av enbuskar, rosor, ginst och hagtorn.

Outline sittmur

Mellanrum har designat Outline, en sittvänlig låg mur med en enkel rundad profil som förenar mjukhet med stringens. Muren finns i många varianter.

Murelementet finns i både rak och svängd i olika radier och kan kombineras ihop på många olika sätt, med distans mellan elementen eller som en sammanhängande form. Outline har blivit mycket populär och har använts i många offentliga miljöer, t.ex. på Eriksbergskajen i Göteborg och utanför Trelleborgs lasarett. Outline tillverkas av S:t Eriks. Anders Folkesson och Christer Göransson är upphovsmän till designen.

Länk, Outline på S:t Eriks.

Södertorg Kristianstad

Med gult marktegel, vintergröna träd och vackra granittrappor skapas ett modernt  och flexibelt torg med varm atmosfär i Kristianstad.

Det nya Södertorg är placerat i linje med, och kompletterar, Stora torg och Lilla torg. Den öppna ytan ger flexibilitet och trapporna upp mot byggnaderna i väster har fått en välkomnande avrundning och skulpturala sittplatser samt ger plats för uteserveringar vid fasaderna. Vintergröna järnekar och sparade träd ger avgränsning och lummighet och användningen av gult marktegel och gatsten ansluter väl till Kristianstads tradition och karaktär. Utformningen har gjorts i samspråk med stadens invånare, och tillgänglighetsaspekten har varit en kreativ utmaning i projektet.

Apotekarns trädgård Simrishamn

Apotekarns trädgård är idag ett populärt besöksmål i Simrishamn med inspiration av medelhavets trädgårdar och trädgårdarna i  Alhambra.

Trädgårdens form och karaktär skapades  i ett nära samarbete mellan Christer Göransson från Mellanrum och Peter Englander, som driver trädgården. Den varma omgärdade gården utformades med en vattenaxel och fontän med inspiration från de moriska trädgårdarna i Alhambra, Grenada och ramas in av buxbomskvarter fyllda med medelhavsväxter och örter. Under den olivliknande silverpilen på den skyddade gården transporteras man många breddgrader söderut.

Ekostaden Augustenborg

Augustenborg är ett bostadsområde från 50-talet som med Mellanrums hjälp förädlats med nyskapande ekologiska lösningar och öppna dagvattensystem, Arkitekturmuseet ser det som ett av 00-talets 15 mest intressanta arkitekturprojekt!

Mellanrum har skapat utemiljöer i Augustenborg i Malmö med nyskapande lösningar för öppen dagvattenhantering. Vackert utformade kanaler, dammar, våtmarker och rännor ger miljövinster samtidigt som det skapar spännande miljöer för de boende. Utformningen anpassades till 50-talets formspråk och material i användningen av kalksten och betong. Mellanrum utformade flera olika lösningar för dagvattenrännor i samarbete med Morten Ovesen och IET som togs i produktion av S:t Eriks. En av rännorna, Lökrännan, blev tilldelad priset ”Utmärkt svensk form” och projektet har ställts ut på Arkitekturmuseet i Stockholm i en återblick på 00-talets mest intressanta arkitektur. Länk till Arkitekturmuseet.

Lillevångshemmet

Mycket  grönska och fägring på en begränsad yta – lättillgänglig även för den som är gammal eller funktionshindrad.

Det är idén bakom utformningen av utemiljön vid Lillevångshemmet i Simrishamn. Anläggningen byggs upp av planteringar formade som hexagoner, avgränsade av ett gångstråk av betongsten med samma sexkantiga form. En balans mellan sol och skugga och ett gammeldags, igenkänningsbart växtmaterial med en rikedom av färger och dofter ger god trivsel. En av planteringarna har gjorts upphöjd för att komma upp i doft- och plockhöjd. Mot gatan har planterats träd och häckar i en striktare form.