Vård- och seniorboende i Nacka

Fd Graninge stiftsgård, med vidunderlig utsikt mot skärgården byggs nu om till vård- och seniorboende med 190 lägenheter. Alla nya byggnader underordnar sig det kuperade naturlandskapet och den pampiga villan från 1900-talets början. Beställare är Backastad AB. Mellanrum vidareutvecklar planen och projekterar landskapet. Nacka kommuns stadsbyggnadspris 2021 gick till vårdbyggnaden där Mellanrum har gestaltat omgivningarna. Foto: Megaron Arkitekter som även gestaltat byggnaden.

Tulseboda brunnspark

Kyrkhult har byggts upp kring kyrkan och brunnsparken sedan slutet av 1800-talet. Mellanrum gestaltar, på uppdrag av Olofströms kommun, brunnsparkens upprustning och utveckling i helhet och detalj. Planteringar, bryggor, grillplats, soffor, logotype, skyltar och flaggor samt informationsportal har gestaltats och anlagts under åren 2017-2021. Anläggningen var central i 2019 års kommunpris från Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare.

Vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark

För ett par år sedan sammanställde Kulturen i Lund tillsammans med Mellanrum ett kunskapsunderlag för byggnadsminnet Ramlösa brunn för länsstyrelsen. Under 2019-2021 går Mellanrum vidare med att ta fram en Vård – och utvecklingsplan för den över 300-åriga brunnsparken åt Helsingborgs stad.

Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar

Tillsammans med Kulturen i Lund utför Mellanrum Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar. Kyrkogårdens kulturvärden analyseras och värderas, och utifrån detta ges riktlinjer för vård och underhåll. DIVE-analysen utgår från vad dagens landskap berättar om miljöns ursprung, utveckling och karaktär.  Samtliga kyrkogårdar i Sverige ska omfattas av en VoU-plan. I arbetet använder oss av Bambi, ett digitalt verktyg som utvecklats av Lunds stift.

Kransgård på kyrkogården i Höör

Höörs församling har givit Mellanrum i uppdrag att utforma en kransgård som skyddar blomsterutsmyckningar mot rådjuren. Kransgården får en cirkulär, upphöjd gräsyta med en stödmur av granit och ovanpå denna ett utsmyckat stålstaket. På detta sätt mildras intrycket av skyddshöjden på 190 cm samtidigt som blomsterkransarna får en upphöjd och värdig plats på Klockarebackens kyrkogård. Anläggningen projekteras och uppförs under hösten 2016.