Sankt Matteus kyrka i Malmö

Församlingen har behov av att utveckla sin verksamhet på kyrkotomten, och har anlitat Mellanrum för att skapa ett förslag och projektera anläggningen. Förslaget omfattar omgärdning och entréer, minnesplats, samtalsrum, uteservering, ceremoniplats, samt belysning. På de kyrkan från 1984 och församlingshuset från 1950-talet är av särskilt kulturhistoriskt värde.

Vård- och seniorboende i Nacka

Fd Graninge stiftsgård, med vidunderlig utsikt mot skärgården byggs nu om till vård- och seniorboende med 190 lägenheter. Alla nya byggnader underordnar sig det kuperade naturlandskapet och den pampiga villan från 1900-talets början. Beställare är Backastad AB. Mellanrum vidareutvecklar planen och projekterar landskapet. Nacka kommuns stadsbyggnadspris 2019 gick till vårdbyggnaden där Mellanrum har gestaltat omgivningarna. Foto: Megaron Arkitekter som även gestaltat byggnaden.

Tulseboda brunnspark

Kyrkhult har byggts upp kring kyrkan och brunnsparken sedan slutet av 1800-talet. Mellanrum gestaltar, på uppdrag av Olofströms kommun, brunnsparkens upprustning och utveckling i helhet och detalj. Planteringar, bryggor, grillplats, soffor, logotype, skyltar och flaggor samt informationsportal har gestaltats och anlagts under åren 2017-2021. Anläggningen var central i 2019 års kommunpris från Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare och har nominerats till  ELCA (European Landscape Contractors Association) Trend Award 2022.

Vård- och utvecklingsplan för Ramlösa brunnspark

För ett par år sedan sammanställde Kulturen i Lund tillsammans med Mellanrum ett kunskapsunderlag för byggnadsminnet Ramlösa brunn för länsstyrelsen. Under 2019-2021 gick Mellanrum vidare med att ta fram en Vård – och utvecklingsplan för den över 300-åriga brunnsparken åt Helsingborgs stad. Planen antogs av Stadsbyggnadsnämnden 2022 vilket innebär att de föreslagna åtgärderna nu kan förverkligas i etapper.

Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar

Tillsammans med Kulturen i Lund utför Mellanrum Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar. Kyrkogårdens kulturvärden analyseras och värderas, och utifrån detta ges riktlinjer för vård och underhåll. DIVE-analysen utgår från vad dagens landskap berättar om miljöns ursprung, utveckling och karaktär.  Samtliga kyrkogårdar i Sverige ska omfattas av en VoU-plan. I arbetet använder oss av Bambi, ett digitalt verktyg som utvecklats av Lunds stift.