Vård- och seniorboende i Nacka

Fd Graninge stiftsgård, med vidunderlig utsikt mot skärgården byggs nu om till vård- och seniorboende med 190 lägenheter. Alla nya byggnader underordnar sig det kuperade naturlandskapet och den pampiga villan från 1900-talets början. Beställare är Backastad AB. Mellanrum vidareutvecklar planen och projekterar landskapet. Nacka kommuns stadsbyggnadspris 2019 gick till vårdbyggnaden där Mellanrum har gestaltat omgivningarna. Foto: Megaron Arkitekter som även gestaltat byggnaden.