Tulseboda brunnspark

Kyrkhult har byggts upp kring kyrkan och brunnsparken sedan slutet av 1800-talet. Mellanrum gestaltar, på uppdrag av Olofströms kommun, brunnsparkens upprustning och utveckling i helhet och detalj. Planteringar, bryggor, grillplats, soffor, logotype, skyltar och flaggor samt informationsportal har gestaltats och anlagts under åren 2017-2021. Anläggningen var central i 2019 års kommunpris från Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare och har nominerats till  ELCA (European Landscape Contractors Association) Trend Award 2022.