VILLATRÄDGÅRD KIVIK

Uppdrag:

Gestaltning av privatträdgård

Uppdragsgivare:

Privat beställare

Uppdragsår:

2006

Plats:

Kivik

I gestaltningsförslaget för trädgården möter 20-talets klassicistiska trädgårdsideal tomtens topografi och natur i en arkitektonisk helhet.

Tomten, med huset från 20-talet och en topografiskt varierad tomt med en bäck gav förutsättningarna för en trädgårdsanläggning där strikt klassicistisk form och natur möttes. Runtom huset anlades en terrass vars form förstärktes av kubklippta idegranar. En central gräsyta med vindlande kanter omges av ett lummigt buskage som gömmer spännande vattensamlingar, intressanta växter och rofyllda sittplatser.