Lillevångshemmet

Uppdrag:

Gestaltningsförslag och projektering av utemiljö kring äldreboende

Uppdragsgivare:

HSB Östra Skåne

Uppdragsår:

1997

Plats:

Simrishamn

Mycket  grönska och fägring på en begränsad yta – lättillgänglig även för den som är gammal eller funktionshindrad.

Det är idén bakom utformningen av utemiljön vid Lillevångshemmet i Simrishamn. Anläggningen byggs upp av planteringar formade som hexagoner, avgränsade av ett gångstråk av betongsten med samma sexkantiga form. En balans mellan sol och skugga och ett gammeldags, igenkänningsbart växtmaterial med en rikedom av färger och dofter ger god trivsel. En av planteringarna har gjorts upphöjd för att komma upp i doft- och plockhöjd. Mot gatan har planterats träd och häckar i en striktare form.