Hälsostaden

Uppdrag:

Utformning av nytt entréstråk vid ombyggnad av sjukhuset i Ängelholm. Idéskisser.

Uppdragsgivare:

Uulas arkitekter / Hälsostaden AB

Uppdragsår:

2012

Plats:

Ängelholm

Med inspiration från Rönne ås meanderslingor formas ett vindlande stråk som binder samman Hälsostadens byggnader

Markbeläggningen läggs i ett intressant mönster där öar med vegetation och magnifika ekar mjukar upp intrycket. Bilar leds längs den mörkare färgade beläggningen. Entrén till sjukhuset markeras med ett skulpturalt skärmtak och mot brofästet formas en trappa som erbjuder sittplatser med vattenutsikt. Projektet har genomförts i samarbete med Uulas arkitekter.