Landskapsanalys för Kivik Art Centre

Mellanrum har fått i uppdrag att utföra en landskapsbildsanalys för arkitekturparken Kivik Art Centre. Vi hjälper även till med illustrationer för sommarens begivenhet i parken;  “Nine Towers” ritat av minimalisten Sol Lewitt.