Rondell på Christian IV:s väg i Simrishamn

Den nya rondellen får sin utsmyckning av Mellanrum

Under sommaren 2014 anlades utsmyckningen. Rondellen hämtar i sina planteringar inspiration från Simrishamns läge vid havet samt, i sin struktur, från det industriområde den är belägen i. Strandråg och krypande enar ger silvrig färg och kontrasterande former åt ytorna som bildas mellan strikta stråk av betong. Kompakta havtornsbuskar och fluffiga fjärilsbuskar ger ytterligare reliefverkan.