Kransgård på kyrkogården i Höör

Höörs församling har givit Mellanrum i uppdrag att utforma en kransgård som skyddar blomsterutsmyckningar mot rådjuren. Kransgården får en cirkulär, upphöjd gräsyta med en stödmur av granit och ovanpå denna ett utsmyckat stålstaket. På detta sätt mildras intrycket av skyddshöjden på 190 cm samtidigt som blomsterkransarna får en upphöjd och värdig plats på Klockarebackens kyrkogård. Anläggningen projekteras och uppförs under hösten 2016.