Tulseboda brunnspark

Kyrkhult har byggts upp kring kyrkan och Tulseboda brunnspark sedan slutet av 1800-talet. Delar av Sveriges kulturelit samlades här, och vid Kulturbrunn Forneboda, för mer än hundra år sedan och byns byggnader fick sin prägel av den s k schweizerstilen. Mellanrum gestaltar, på uppdrag av Olofströms kommun, brunnsparkens upprustning och utveckling i helhet och detalj. Målet är att med hjälp av enskilda, föreningar, förskolor och skolor, samt företag i området, förverkliga och levandegöra brunnsparken under teman som mat, kultur, boende och hälsa. Planteringar, våtmark, bryggor, grillplats, soffor, logotype, skyltar och flaggor samt informationsportal har gestaltats och anlagts under åren 2017-2021. Anläggningen var central i 2019 års kommunpris från Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare samt har även nominerats till  ELCA (European Landscape Contractors Association) Trend Award 2022.

Gestaltningsprogram

Allhelgonakyrkans park

Allhelgonakyrkan i centrala Lund har en stor potential som en grön oas och som en kommunikationsnod mellan kyrkan och stadens flanörer. Här finns möjlighet att skapa meningsfulla mötes- och viloplatser, både utåtriktade och mera meditativa avskilda trädgårdsrum, i en omgivning av pulserande stadsliv.

Mellanrum fick uppdraget att föreslå gestaltningen av kyrkotomten som genom åren blivit alltmer sluten mot staden. Förslaget hämtar sin inspiration från historien, dels från kyrkans tillblivelsetid då parken öppnade sig generöst mot Bredgatan, och välkomnade promenader och vistelse längs de buktande gångarna i romantisk stil, och dels från bibelns miljöer med pelargångar och vattenkonst. Detta vävs detta ihop med församlingens önskan om vackra platser för informella och arrangerade möten samt platser för meditaion, enskilt och i grupp. Förslaget är ej utfört.

Skulptur och torg i Grenå

 

Skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul” är en flock nya medborgare i Hammelev, dock med solida rötter i byns historia. Här låg nämligen en gång bysmedjan där stålindustrin HSM, numera Grenås största företag, har sitt ursprung. 

Platsen ligger i byns centrum och i landskapets lågpunkt. Här finns nu ett nytt samlande torg invid församlingshus, idrottsförening och lekplats. Amboltaurusfigurerna, konstruerade av rostfritt stål och cortenstål i en skön förening,  frigör sig från historiens glömska, stiger ned från sina ekträfundament och samlar sig kring vattenhålet. Verket är en jubileumsgåva från HSM:s grundare och direktör, Esben Möller, till hembyn. Verket är gestaltat av Christer Göransson, Mellanrum, samt Anne Maria Udsen (www.annemariaudsen.com).

Hundalandet i Brösarp

Svenska vårdhundskolan i Brösarp har fått en hundlekplats för nöje och nytta med terapeutiska möjligheter. Lekplatsen  har en funktionell och tilltalande design och utformades i helhet och detalj i samarbete mellan vårdhundkolan och Mellanrum.

Genom WOW Dog Playground utvecklar vi  nya hundlekredskap för att möta hundens och hundägarnas behov. Vi vill att hundar och hundägare ska få tillgång till högkvalitativa lekparker med tilltalande design i en stimulerande miljö. De ska i första hand vara till glädje och lek, men även bidra till hälsa och sundhet hos en stor del av befolkningen. Läs mer om detta på Wow Dog Playgrounds hemsida: www.wowdogplayground.com.

Outline sittmur

Mellanrum har designat Outline, en sittvänlig låg mur med en enkel rundad profil som förenar mjukhet med stringens. Muren finns i många varianter.

Murelementet finns i både rak och svängd i olika radier och kan kombineras ihop på många olika sätt, med distans mellan elementen eller som en sammanhängande form. Outline har blivit mycket populär och har använts i många offentliga miljöer, t.ex. på Eriksbergskajen i Göteborg och utanför Trelleborgs lasarett. Outline tillverkas av S:t Eriks. Anders Folkesson och Christer Göransson är upphovsmän till designen.

Länk, Outline på S:t Eriks.

Ekostaden Augustenborg

Augustenborg är ett bostadsområde från 50-talet som med Mellanrums hjälp förädlats med nyskapande ekologiska lösningar och öppna dagvattensystem, Arkitekturmuseet ser det som ett av 00-talets 15 mest intressanta arkitekturprojekt!

Mellanrum har skapat utemiljöer i Augustenborg i Malmö med nyskapande lösningar för öppen dagvattenhantering. Vackert utformade kanaler, dammar, våtmarker och rännor ger miljövinster samtidigt som det skapar spännande miljöer för de boende. Utformningen anpassades till 50-talets formspråk och material i användningen av kalksten och betong. Mellanrum utformade flera olika lösningar för dagvattenrännor i samarbete med Morten Ovesen och IET som togs i produktion av S:t Eriks. En av rännorna, Lökrännan, blev tilldelad priset ”Utmärkt svensk form” och projektet har ställts ut på Arkitekturmuseet i Stockholm i en återblick på 00-talets mest intressanta arkitektur. Länk till Arkitekturmuseet.

STADSMILJÖPROGRAM FÖR KRISTIANSTAD RENÄSSANSSTAD

Stadsmiljöprogrammet för Kristianstad renässansstad formulerade riktlinjer för centrala Kristianstads offentliga miljöer.

Syftet med arbetet var att öka skapa en tydlig och förstärkt identitet för Kristianstads renässansstad. Utifrån en inledande analys av stadens geografiska och historiska sammanhang och framtida behov formulerades en vision för stadens utveckling. Riktlinjer om struktur, färgsättning, möblering samt material- och växtval arbetades därefter fram. Projektet utfördes i samarbete med Uulas arkitekter och Scandinavian Light Design Group. Som en förlängning av detta arbete tog Mellanrum fram ett förslag på en ny stadssoffa med renässansinspiration.

Länk till Stadsmiljöprogrammet . (Här finner du även Vindbruksplanen för Kristianstads kommun, utförd av Mellanrum)