Tulseboda brunnspark

Kyrkhult har byggts upp kring kyrkan och Tulseboda brunnspark sedan slutet av 1800-talet. Delar av Sveriges kulturelit samlades här, och vid Kulturbrunn Forneboda, för mer än hundra år sedan och byns byggnader fick sin prägel av den s k schweizerstilen. Mellanrum gestaltar, på uppdrag av Olofströms kommun, brunnsparkens upprustning och utveckling i helhet och detalj. Målet är att med hjälp av enskilda, föreningar, förskolor och skolor, samt företag i området, förverkliga och levandegöra brunnsparken under teman som mat, kultur, boende och hälsa. Planteringar, våtmark, bryggor, grillplats, soffor, logotype, skyltar och flaggor samt informationsportal har gestaltats och anlagts under åren 2017-2021. Anläggningen var central i 2019 års kommunpris från Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare samt har även nominerats till  ELCA (European Landscape Contractors Association) Trend Award 2022.

Gestaltningsprogram

Ekostaden Augustenborg

Augustenborg är ett bostadsområde från 50-talet som med Mellanrums hjälp förädlats med nyskapande ekologiska lösningar och öppna dagvattensystem, Arkitekturmuseet ser det som ett av 00-talets 15 mest intressanta arkitekturprojekt!

Mellanrum har skapat utemiljöer i Augustenborg i Malmö med nyskapande lösningar för öppen dagvattenhantering. Vackert utformade kanaler, dammar, våtmarker och rännor ger miljövinster samtidigt som det skapar spännande miljöer för de boende. Utformningen anpassades till 50-talets formspråk och material i användningen av kalksten och betong. Mellanrum utformade flera olika lösningar för dagvattenrännor i samarbete med Morten Ovesen och IET som togs i produktion av S:t Eriks. En av rännorna, Lökrännan, blev tilldelad priset ”Utmärkt svensk form” och projektet har ställts ut på Arkitekturmuseet i Stockholm i en återblick på 00-talets mest intressanta arkitektur. Länk till Arkitekturmuseet.

Lillevångshemmet

Mycket  grönska och fägring på en begränsad yta – lättillgänglig även för den som är gammal eller funktionshindrad.

Det är idén bakom utformningen av utemiljön vid Lillevångshemmet i Simrishamn. Anläggningen byggs upp av planteringar formade som hexagoner, avgränsade av ett gångstråk av betongsten med samma sexkantiga form. En balans mellan sol och skugga och ett gammeldags, igenkänningsbart växtmaterial med en rikedom av färger och dofter ger god trivsel. En av planteringarna har gjorts upphöjd för att komma upp i doft- och plockhöjd. Mot gatan har planterats träd och häckar i en striktare form.

Hälsostaden

Med inspiration från Rönne ås meanderslingor formas ett vindlande stråk som binder samman Hälsostadens byggnader

Markbeläggningen läggs i ett intressant mönster där öar med vegetation och magnifika ekar mjukar upp intrycket. Bilar leds längs den mörkare färgade beläggningen. Entrén till sjukhuset markeras med ett skulpturalt skärmtak och mot brofästet formas en trappa som erbjuder sittplatser med vattenutsikt. Projektet har genomförts i samarbete med Uulas arkitekter.