Rondell på Christian IV:s väg i Simrishamn

Den nya rondellen får sin utsmyckning av Mellanrum

Under sommaren 2014 anlades utsmyckningen. Rondellen hämtar i sina planteringar inspiration från Simrishamns läge vid havet samt, i sin struktur, från det industriområde den är belägen i. Strandråg och krypande enar ger silvrig färg och kontrasterande former åt ytorna som bildas mellan strikta stråk av betong. Kompakta havtornsbuskar och fluffiga fjärilsbuskar ger ytterligare reliefverkan.

Hundalandet, en terapeutisk hundlekplats i Brösarp

“HUNDALANDET”, en hundlekplats som främjar aktivitet för både hundar, vuxna och barn har ritats av Mellanrum vid Vårdhundskolan i Brösarp.

Lekplatsen utrustas med tunnlar, broar och andra specialutformade lekredskap. Allt utformas i nära samarbete med hundexpertis. Lekredskapen kommer att sättas i produktion under namnet WOW Dog Playground och finnas tillgängliga för beställning.  “HUNDALANDET” invigs i juni 2014.