Askgravlund i Örkelljunga

En askgravlund kommer att anläggas på Örkelljunga kyrkogård. Mellanrum fick uppdraget att gestalta och projektera lunden. I askgravlunden gravsätts askan och en namnskylt sätts upp. Utsmyckningar och planteringar är gemensamma, men utrymme finns för att smycka med blommor eller ljus vid namskylten. Här kan anhöriga minnas i en rofylld grön miljö som även smyckas med en vattenkälla. Askgravlunden anläggs under sommaren 2016.